Дижитал маркетингийн цогц үйлчилгээ

Image

Маркетинг гэж юу вэ?

Өөрт байгаа бараа үйлчилгээгээ хүмүүст хүргэх болон арай өндрөөр үнэлүүлэх урлаг, арга, техникийг Маркетинг гэж ойлгож болно. Тэгэхээр Маркетингийн үйл явцдаа интернэт ашиглаж байвал түүнийг дижитал Маркетинг гэж хэлж болно. Интернет Маркетинг гэсэн ч болно.

Та өөрийн бизнесээ дижитал маркетингийн арга техникийг ашиглан дараагийн түвшинд гаргахыг хүсч байгаа бол бидэнтэй холбогдоно уу.