Газардах хуудас үүсгэх систем

Бид маркетингийн менежерүүдэд болон зорилтот компанит ажлын хүрээнд хэрэглэх үүлэн тооцоололд суурилсан газардах хуудас үүсгэх системээ танилцуулж байна

A Platform You’ll Never Outgrow

High-Converting Landing Pages and Convertables For Any Campaign.
Traffic Into Leads & Sales on Any Web Page, Blog or Ecommerce Store.
With Your Favorite Email, Marketing Automation, Analytics or CRM Tools.
For More Conversions With Lead Gen Tools, A/B Testing & Dynamic Text.

Image

Үнийн санал

Зорилтoт хэрэглэгчийн мэдээллийг цуглуулж борлуулалтын сэжим рүү хөрвүүлэх цогц шийдэл

GS-LP-1

390,000₮ (1 жил) Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно.
 • Хуудас үүсгэх 1-3
 • Хэрэглэхэд хялбар админ панел
 • 100% Mobile Responsive
 • 99.9% Найдвартай ажиллагаа
 • Нийтлэл 100 хүртэл
 • Subscribe форм

GS-LP-2

590,000₮ (1 жил) Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно.
 • Хуудас үүсгэх 3-5
 • Хэрэглэхэд хялбар админ панел
 • 100% Mobile Responsive
 • 99.9% Найдвартай ажиллагаа
 • Нийтлэл 500 хүртэл
 • Subscribe форм (popup)
 • Нийтлэл оруулах апп (iOS, Android)
 • Хаалттай контент
 • SEO keyboard

GS-LP-3

990,000₮ (1 жил) Төлбөр хамгийн багадаа 1 жилээр тооцогдоно.
 • Хуудас үүсгэх 10
 • Хэрэглэхэд хялбар админ панел
 • 100% Mobile Responsive
 • 99.9% Найдвартай ажиллагаа
 • Subscribe форм (popup)
 • Хаалттай контент
 • Auto мэйл
 • SEO keyboard
 • Нэгж нийтлэл статистик
 • 100% Mobile Responsive
 • HubSpot Integration
 • Mailchimp Integration

 

 

Танд асуулт байна уу 

7710-1251, 8903-1251
 sales@greensoft.mn

Да-Ба 09:00 - 18:00